Funktionsbeskrivelser

Skolens daglige drift varetages af ledelse og medarbejdere i samspil. For at styrke sammenhængskraften er det vigtigt at den enkelte kender sin funktion og de forventninger der er til at lave et godt stykke arbejde alene og sammen med andre.

Følgende funktioner er underlagt funktionsbeskrivelser:

Forstander - læs her
Afdelingsleder - læs her
Leder af administrationen - læs her
Koordinator - læs her
Faglærer - læs her