Mennesker

Økonomisk udvikling

Budgetforudsætninger:
I år 2018 gælder, at budgettet er baseret på et udmeldt årselevantal på 65

Merittens økonomi er sammensat af følgende dele:

  • kommunalt grundtilskud.
  • statslig tilskud til drift, undervisning og bygninger.
  • statslig tilskud til skoleydelse.
  • indtægter ved produktion.


Revision: Årsregnskabet revideres efter regler fra undervisningsministeriet samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Merittens revisor er Sønderjyllands Revision.