Mennesker

Spilleregler

Sammenskrivning spilleregler

2015 -2016, udarbejdet af de unge den 08.09.2015.

 

 

Hvad vil vi opbygge i fællesskabet på Meritten?

 • Respekt – ligeværdighed- positivitet. Vi skal respektere hinandens forskelligheder, nationaliteter. Acceptere når man har en dårlig dag. Plads til sjov men ingen mobning. Stole på hinanden.

 • Respektfyldt og godt miljø. Et positivt samvær med andre værksteder.

 • Sammenhold. Mere attraktivt for alle. Specificere IT.

 • Samarbejde, pænt sprog, tale dansk.

 • Trygge rammer, hjælpsomme og imødekommende.

 • Et godt arbejdsfællesskab.

 • At vi alle snakker sammen. At der er plads til alle. At vi tager hensyn til alle.

 • Respekt og tillid til hinanden.

 

Hvilke værdier vil vi satse på?

 • Tryghed. At vi er gode ved hinanden.

 • Ansvarsbevidsthed (initiativrig) være en del af gruppen, når vi er i grupper.

 • Respekt for hinanden (- bitch, attitude, lyttende). Behandle hinanden ordentlig. Plads til at kan udvikle os.

 • Fællesskab, sammenhold, venskaber, humør.

 • Fællesskab, gode sociale relationer, acceptere forskelligheder, ingen dobbeltmoral, loyalitet.

 • Ærlighed, fællesskab, humor.

 • Sammenhold, ærlighed.

 • Gensidig respekt.

 • Samarbejde, tryghed, venskab og fællesskab

   

   

I forhold til ovenstående hvad vil I bidrage med?

 • Snakke med hinanden og lytte. Åbenhed.

 • Vi skal starte med at respektere hinanden. Alle skal tage ansvar. Vi skal blive bedre til at tale sammen med de andre værksteder.

 • Mig selv – humor.

 • Vi hilser, er imødekommende, lytter nysgerrigt, vi stiller spørgsmål.

 • Godt humør, hjælpe andre, god ven, trøste.

 • Godt humør, vær positiv, gribe ind ved mobning.

 • Prøve at være positive indstillet på dagens program. At man fortæller hvad man har brug for.

 • Tale pænt til hinanden.

 

I forhold til ovenstående, hvad vil I så vinde?

 • En bedre klasse, fællesskab – gode venskaber. Større lyst til at komme i skole.

 • Flere venner. Vi vil ha det bedre med hinanden, derved bliver vores hverdag nemmere og bedre.

 • Bedre værksted, sjovt, effektivitet ved arbejde.

 • Respekt, tillid.

 • Godt fællesskab og trygge rammer.

 • Vi får en god skole – have lyst til at komme i skole.

 • Løn, en god dag, positiv indstilling, trivsel.

 • Respekten

 

Vores største frygt på Meritten er?

 • At der kommer mobning – ondsindede klikker.

 • At vi alle bare bliver ”bitches”.

 • Ensomhed, selvmord, mobning, trusler, fysisk vold, psykisk vold, blive holdt udenfor, gruppepres.

 • Blive venner, at man bliver bagtalt, at blive holdt udenfor.

 • At skolerne lukker, at vi ikke nå have mobiler.

 • At blive uvenner, at komme op at slås.

 • At blive moppet og ikke at være en del af fællesskabet.

   

Tre ting som kunne ødelægge vores gode forhold?

 • Had mod hinanden. Negativitet hele tiden. At vi griner ad hinanden (mobning).

 • Negativ indstilling. Gider ikke bare at prøve. En forskruet tankegang.

 • Mobning, dårlig sammenhold, negativ holdninger.

 • Dårlig hygiejne, trusler, manglende respekt for fællesskabet.

 • Konflikter, misforståelser, mistro.

 • At respektere og hjælpe hinanden.

 • Ingen respekt – svare hinanden igen/ubehøvlet, u samarbejdsvillig.

 • Ikke at forholde sig til det vi har aftalt- at gå sine egne veje. Ikke venlige, ikke at være deltagende.

   

   

   

Ting som kan styrke vores forhold:

 • Fællesskab. Venlighed – imødekommende. God og bedre kommunikation også til dem vi normalt ikke taler med.

 • Positiv tilgang. Smil og vær glad. Åbenhed omkring min tilstand.

 • Positiv energi, mere søvn, mere sammenhold mellem værkstederne.

 • Loyalitet, hygge, samarbejde.

 • Tillidsøvelser, teambuilding, sige fra, empati.

 • Kommunikation, mere samarbejde med Aabenraa – flere projekter på tværs.

 • Deltage i undervisningen/praktiske. Venlige mod andre. Tage sig af hinanden.

 

 

 

 

Konsekvens hvis vi bryder vores fællesregler?

 • Snakke sammen – hjemsendelse så man kan tænke over det.

 • Hvis man bidrager til negativ stemning (mobning) skal man kunne sendes hjem på en ”tænker”, indtil man selv synes man er klar til at følge de værdier skolen har. Til dem under 18 år skal forældrene mere på banen.

 • Bestemmes i fællesskab.

 • Hjem en uge, samtale med læreren og hjem for en dag

 • 1 gang en advarsel – 2 gang sendes man hjem.

 • Man bliver sendt hjem uden løn.

 • Løntræk, hjemsendelse på en tænkepause.

 • Skal sendes hjem, hvis maner ugidelig.

 • Skal måske skifte værksted, hvis det ikke er der man er.

 

Mobil ?

 • Mobilen skal kun være fremme i pauserne.

 • Kun når man venter en vigtig besked.

 • Mobilen til musik

 • Mobilen som redskab i undervisningen