Mennesker

Læring og kompetenceudvikling

For at sikre livslang læring arbejder Merittens medarbejdere sammen med forstanderen omkring handleplanen for ledelses grundlag og systematisk kompetenceudvikling.

Begrundelsen er at vi som personale gruppe gerne vil kvalificere os yderligere til:
 • omstilling til nye opgaver
 • effektivisering og kvalitetsudvikling 
 • øget digitalisering
 • sikre vores værdi i nuværende job
 • at sikre attraktive arbejdspladser
 • at styrke de unges sociale, personlige og faglige kompetencer

Vores fælles ønsker:
 • fokus på handlinger på arbejdspladsen
 • fokus på ledelsesgrundlaget
 • styrkelse af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling
 • kompetenceudvikling skal understøtte de strategiske mål
 • sikring af kvalitet i aktiviteterne
 • krav om øget effekt

Udgangspunktet for ovenstående er ofte gruppeudviklings samtaler hvor medarbejdernes behov for efter - videre uddannelse fastsættes. I forhold til ledelsesgrundlaget udarbejdes dette hovedsagligt på pædagogiske dage. Handleplanen som lærerteamet udvikler, sikrer at afvikling af kurser, temadage, konferencer tilrettelægges sådan, at de griber mindst muligt ind i den daglige drift. Afviklingen af efter - videre uddannelsen fremgår af årsplanen.