Mennesker

Pædagogisk grundlag

På Meritten tager vi udgangspunkt i hvad der fungerer allerbedst med udgangspunkt i værdierne ”Anerkendelse”, ”Autencitet” og ”Læring”. Det gælder for Merittens ordinære forløb og for alle andre aktiviteter som Meritten driver.
Vi arbejder pædagogisk praktisk, således at vi fokuserer på det bedste i fortiden og nutiden med henblik på at forfølge de unges drømme og muligheder for, hvad de kunne være i fremtiden.
Værdsættende samtale eller undersøgelse handler om, at udforske og afdække succeser, positive erfaringer og højdepunkter, at lære af disse og på baggrund heraf formulere ønsker og visioner for fremtiden samt foretage de handlinger, der skaber den fremtid den unge drømmer om.

Autencitet betyder ægthed, pålidelighed, retsgyldighed. Vi er spejle for de unges identitet. Når vi spejler dem, viser vi dem hvad deres handlinger og præstationer betyder. Vi viser dem også, hvem de er. Denne spejling skal være sand for at være sund. Er den ikke det svigter vi det autentiske. Fraværet af autencitet i lærer – elev forholdet gør en stor forskel på, hvilke forhold der får en destruktiv indflydelse på personens liv.

Stor grænsedebat i pædagogikken.
De unge udvikler sig ikke af grænser, de unge udvikler sig i samspil med lærene, der mestre afgrænsning af sig selv.
Selvafgrænsning hos os indebærer blandt andet at vi undgår værdidomme i forhold til de unges oplevelser. Dvs. afgrænser vores oplevelse fra de unge og anerkender at de unge kan have deres eget perspektiv.
F.eks. I stedet for at sige; ” Det er ikke sjovt at sprøjte med vand, det må man ikke”, når de unge tydeligvis finder det sjovt, kan den selvafgrænsede ansatte sige: ”Du morer dig, men jeg syntes ikke det er sjovt at blive våd. Du skal stoppe.”
Pointen er at den unge lærer om sig selv og andre ved at mødes med mennesker som forstår dem og de unge lærer at forstå andre ved at mødes med andre menneskers personlige perspektiv.
Regler som opleves som fornuftige og retfærdige er en anden og vigtig form for anerkendelse.
Gennem en målrettet tværfaglig indsats, er det målet, at den unge vil have opnået en afdækning og udvikling af deres sociale, personlige og faglige kompetencer.
Den unge vil således i dagligdagen under særlige tilrettelagte rammer møde en del af de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesplads, og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med den unges ”fokuspunkter”.
Der arbejdes ud fra den enkelte unges forudsætninger, afdækket i læringsstilstesten og eventuelt i en PAS-test, dette sikrer den optimale læring.