Holdet bag Meritten

Her finder du holdet bag Meritten, som består af en passioneret og engageret ledelse og medarbejderstab, der har sat sig for, at hver dag skal flytte dig og skolen tættere på virkeliggørelse af dine og skolens mål.

 

Ansatte Meritten:
1   Forstander
1   Afdelingsleder
1   Administrativ leder
1   Administrattiv medarbejder
2   Vejleder
18 Faglærere, pædagoger, undervisere