Medarbejderne

 

Susanne Karstrøm, forstander. ska@meritten.dk
Jochen Podlech, afdelingsleder og Kuu ansvarlig jp@meritten.dk
Bent Krause, faglærer træ bk@meritten.dk
Lone Keller Petersen, faglærer pædagogik og livsstil lkp@meritten.dk
Annette Christensen, vejleder ac@meritten.dk
Gitte Fauerby Weiss, økonomiansvarlig gw@meritten.dk
Thomas Nielsen, faglærer, metal/auto tn@meritten.dk
Karin Gersvang, underviser, kg@meritten.dk
Hanne Berg, praktikkoordinator STU hb@meritten.dk
Jette Pino, faglærer og pædagog i KUU jpi@meritten.dk

Christian Bo Boysen, faglærer musik cbb@merritten.dk
Ole Schmidt, faglærer IT os@meritten.dk
Shane Dhimann, faglærer musik, sd@meritten.dk

Ranghild Dahl Weck, vejleder  rw@meritten.dk

Lars Onslev, underviser KUU lo@meritten.dk

Knud Baastrup Nielsen, underviser KUU kbn@meritten.dk

Betina Borsing, pædagog STU bb@meritten.dk

Dorthe Willumsen, administration Rødekro dv@meritten.dk

Frank Simonsen, faglærer auto fs@meritten.dk

Simon Nielsen, faglærer IT  smn@meritten.dk

Tove Bruun, faglærer køkken tb@meritten.dk

Tove Jensen, faglærer kreativ tj@meritten.dk

Willi Barsøe, faglærer metal  wb@meritten.dk