Værdier

Merittens værdigrundlag bygger på to fundamentale grundlæggende behov i relationer mellem mennesket, som er:

Anerkendelse
At arbejde anerkendende betyder at samtaleformen bygger på lærernes evne og vilje til at forholde sig åbent og inkluderende til den unges indre virkelighed og selvforståelse. Således at den unge føler sit perspektiv anerkendt og bekræftet.
Søg først at forstå – senere blive forstået

Autencitet
At være autentisk betyder at være ægte, stabil og til at stole på.
Det er tilstedeværelse af autencitet i vores relationer, der gør den store forskel på, hvilke forhold, der får en blivende konstruktiv og positiv indflydelse på livet. Det er her vi er modtagelige og åbne for læring, hvilket er altafgørende for at opnå Merit.

Læring
Læring er ikke nødvendigvis imitation eller kopiering. Men det er gennem deltagelse i et fællesskab, at man opøver rutiner og praksisser, der med tiden gør at man når status som kompetent udøver i det danske samfund. 

Foruden de 3 bærende værdier er der lavet ledelsesgrundlag som giver 5 bud på god ledelse - læs her