Mission

Meritten Produktionshøjskoles mission er at skabe de bedste lærings- og udviklings-miljøer, hvor unge mellem 16 og 25 år får muligheden for at erhverve sig de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efter endt skoleophold kan vælge og påbegynde en uddannelse – eller et arbejde.