Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Skolens vedtægter er godkendt af Aabenraa kommune, der yder skolen, det i loven fastsatte årlige, grundtilskud.

Skolens bestyrelse:
Formand: Jan Thomsen (LO)
Næstformand: Oluf Lauritsen (DI)
Ejler Schütt
Poul Kylling
Ole Junker Strandlyst
Gitte Fauerby Weiss (Jochen Podlech supp.)