Lovgrundlag

Meritten arbejder under den til enhver tid gældende lovgivning.

Herunder finder du links til bekendtgørelser og øvrigt juridisk grundlag.

• Lovbekendtgørelse nr. 781 af15.06.2015 - Link
• Bekendtgørelse nr. 835 af25.06.2010 - Link
• Persondataloven - Link
• Offentlighedsloven - Link
• Forvaltningsloven - Link