Elevforløb

Elevforløb og Real Kompetence Afklaring (RKA).
Når en ung indskrives på produktionshøjskolen Meritten får den unge en vejleder og tilknyttes et værksted og faglærer.
Real Kompetence Processen er et styreredskab for kompetenceafklaringen, som sikrer at den unge får en fyldestgørende handlingsplan og et uddannelsesbevis.
Indenfor 14 dage orienteres faglæren om den unges forløbsplan, hvorefter der afholdes løbende RKA-samtaler med faglæreren og vejlederen. Her dokumenteres udviklingen og der sættes nye faglige, sociale og personlige mål for den unge.
Der følges op af vejleder m.h.t. praktik, brobygning, kombinationsforløb, EGU, almene skolefag, IT og andet relevant.
Ved afslutningen af den unges ophold på skolen laves en udslusningsprocedure, hvor den unge får et produktionsskolebevis og en kompetencebog.