Det offentlige

Meritten er en erhvervsorienteret produktionshøjskole for unge i alderen 16-25 år. Skolen er etableret i 1996 og har plads til ca. 130 unge.
Skolen tilbyder de unge muligheden for at afprøve deres færdigheder og erhvervsmæssige interesser i anerkendende rammer. Vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger og skaber anerkendende rammer, hvor de unge både kan udfolde sig alene og lære i grupper.

Skolen er kendetegnet ved:

  • stor mellemmenneskelig interesse, hvor alle er åbne, forstående og modtagelige for hinandens synspunkter.
  • et godt arbejdsmiljø, hvor samtale, tillid, kreativitet og humor præger hverdagen.
  • fællesskab og medindflydelse.


I denne sektion finder du oplysning og dokumenter vedrørende bl.a. Merittens juridiske og værdimæssige grundlag samt de pædagogiske principper vi arbejder efter.
Er der relevant information, som ikke er tilgængelig på vores hjemmeside, er du altid velkommen til at kontakte os.